HLMP-1421-KU000 [AGILENT]

T-1 (3 mm) High Intensity LED Lamps; T-1 ( 3毫米),高强度LED灯
HLMP-1421-KU000
元器件型号: HLMP-1421-KU000
生产厂家: AGILENT TECHNOLOGIES, LTD.    AGILENT TECHNOLOGIES, LTD.
描述和应用:

T-1 (3 mm) High Intensity LED Lamps
T-1 ( 3毫米),高强度LED灯

PDF文件: 总8页 (文件大小:198K)
下载文档:  下载PDF数据表文档文件