MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
AVD015P
NPN硅射频功率晶体管
包装风格.280 4L丸( A)
描述:
ASI AVD015P
是专为
A
.100x45°
产品特点:
Omnigold ™
金属化系统
C
B
ØG
D
最大额定值
I
C
V
CB
P
DISS
T
J
T
英镑
θ
JC
1.25 A
PEAK
50 V
50 W
PEAK
暗淡
A
B
C
D
E
F
G
.275 / 6.99
最低
英寸/毫米
英寸/毫米
E
F
最大
.105 / 2.67
.205 / 5.21
.095 / 2.41
.195 / 4.95
1.000 / 25.40
.004 / 0.10
.050 / 1.27
-65
O
C至+200
O
C
-65℃至+ 150℃
2.0 C / W
O
O
O
.007 / 0.18
.065 / 1.65
.145 / 3.68
.285 / 7.21
订货编号: ASI10557
特征
符号
BV
CBO
BV
CER
BV
EBO
I
CES
h
FE
P
G
η
C
I
C
= 10毫安
I
C
= 10毫安
I
E
= 1毫安
V
CB
= 50 V
T
C
= 25 C
O
NONETEST
条件
R
BE
= 10
最小典型最大
65
65
3.5
2.5
单位
V
V
V
mA
---
dB
%
V
CE
= 5.0 V
V
CC
= 50 V
I
C
= 500毫安
P
OUT
= 15 W
F = 1025 - 1150MHz
15
10
35
120
A D V A N c个E D​​性S E M I C 0 N D ü (C T) Ø R, I N C。
7525 ETHEL AVENUE
北好莱坞, CA 91605
(818) 982-1200
传真( 818 ) 765-3004
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
REV 。一
1/1
相关元器件产品Datasheet PDF文档

AVD015P_07

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
9 ASI

AVD035

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
18 ASI

AVD035

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
26 ASI

AVD035

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
13 ASI

AVD035F

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
23 ASI

AVD035F

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
5 ASI