MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
AVF100
NPN硅射频功率晶体管
包装风格.250 2L FLG (B )
描述:
ASI AVF100
是专为
C
ØD
A
.100 X 45°
.088 x 45°
倒角
产品特点:
Omnigold ™
金属化系统
B
E
F
G
H
J
K
I
最大额定值
I
C
V
CB
V
CE
P
DISS
T
J
T
英镑
θ
JC
10 A
60 V
35 V
140瓦特@ T
C
= 25 C
-65
O
C至+200
O
C
-65
O
C至+150
O
C
35 C / W
O
O
暗淡
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
最低
英寸/毫米
最大
英寸/毫米
.095 / 2.41
1.050 / 26.67
.245 / 6.22
.120 / 3.05
.552 / 14.02
.790 / 20.07
.105 / 2.67
.255 / 6.48
.140 / 3.56
.572 / 14.53
.810 / 20.57
.285 / 7.24
.003 / 0.08
.052 / 1.32
.120 / 3.05
.007 / 0.18
.072 / 1.83
.130 / 3.30
.210 / 5.33
订货编号: ASI10569
特征
符号
BV
首席执行官
BV
CER
BV
EBO
I
CES
h
FE
C
ob
P
G
η
C
I
C
= 50毫安
I
C
= 50毫安
I
E
= 10毫安
V
E
= 28 V
T
C
= 25 C
O
NONETEST
条件
R
BE
= 10
最小典型最大
35
60
4.0
5
单位
V
V
V
mA
---
pF
dB
%
V
CE
= 5.0 V
V
CB
= 28 V
V
CC
= 40 V
I
C
= 1.0 A
F = 1.0 MHz的
P
OUT
= 100 W
F = 1030年至1090年兆赫
10
100
80
10
35
A D V A N c个E D​​性S E M I C 0 N D ü (C T) Ø R, I N C。
7525 ETHEL AVENUE
北好莱坞, CA 91605
(818) 982-1200
传真( 818 ) 765-3004
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
REV 。一
1/1
相关元器件产品Datasheet PDF文档

AVF100_07

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
12 ASI

AVF1000

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
14 ASI

AVF150

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
25 ASI

AVF150

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
16 ASI

AVF150_07

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
10 ASI

AVF250

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
25 ASI