MAX34334CSE 第1页-第2页 PDF中文翻译页面详情预览
DB LECTRO公司3600 BOUL 。磨砂套装我布罗萨德Qc的J4Y - 2Z2电话: ( 450 ) -444-1424传真: ( 450 ) -444-4714 www.dblectro.com
DB LECTRO公司3600 BOUL 。磨砂套装我布罗萨德Qc的J4Y - 2Z2电话: ( 450 ) -444-1424传真: ( 450 ) -444-4714 www.dblectro.com
相关元器件产品Datasheet PDF文档

6R-1A21N0L

ULTRAMINIATURE REED RELAYS
37 DBLECTRO

6R1MBI100P-160

Diode Module with Brake (Diode:1600V / 100A, IGBT:1400A/75A)
41 FUJI

6R1MBI100P-160

Rectifier Modules
155 icpdf_datashe

6R1MBI75P-160

Rectifier Modules
46 icpdf_datashe

6R1MBI75P-160

Diode Module with Brake Diode:1600V / 75A, IGBT:1400A/50A
24 FUJI