MAX34334CSE 第1页-第1页 PDF中文翻译页面详情预览
跷板开关
21 ×15毫米DP翘板开关
11.00
21.00
2.00
RK5系列
15.00
11.80
21.00
15.00
11.80
2.00
8.30
C
G
D
焊片
X( PANAL厚)
0.75至1.25毫米
1.25 〜2毫米
2〜3毫米
尺寸Y
19.20 +0.1/-0 mm
19.40 +0.1/-0 mm
19.80 +0.1/-0 mm
尺寸Z
12.90 +0.15/-0 mm
12.90 +0.15/-0 mm
12.90 +0.15/-0 mm
如何订购:
一般特定网络阳离子:
3
4
5
6
7
8
特点
RK5
D
1
2
3
4
5
2
1
1
2
波兰人:
双波兰人
切换:
开 - 关
ON - ON
开 - 关 - 开
MOM - 关
MOM - ON
TERMINAL (见上图) :
4.8毫米TAB键, 0.8mm厚
焊片
致动器(见上图中) :
曲线
执行器标记:
看到上面的图
看到上面的图
看到上面的图
看到上面的图
看到上面的图
看到上面的图
A
H
B
A
H
B
C
8
7
6
基色:
执行器颜色:
»逗乐极翘板开关高达10 ( 4) 250VAC
»非照明
物料
»联系臂:镀银铜合金
»端子:镀银铜
»弹簧:琴钢线
机械
•温度范围: -20 ° C至+ 85°C
电动
»电气寿命: 10,000次
»评分: 13A125VAC / 10A250VAC /
1 / 2HP 125 / 250VAC
10A125/250VAC
10(4) A250VAC 〜 μT85
»初始接触电阻: 20MΩ最大。
»绝缘电阻: 100MΩ分钟。在500VDC
Q
D
4
4
3
防水罩:
N
无盖(标准)
W
与防水罩
A
B
C
D
F
G
5
B05
sales@greatecs.com
www.greatecs.com
Z
跷板开关
8.30
电路
5.50
7.60
RK5D3Q4_ _ _N
开 - 关 - 开
11.00
电路
5.50
7.60
RK5D1Q4_ _ _N
终奌站
开 - 关
执行器
致动器标志
面板尺寸
面板切口
快速安装
Y
LO
HI
Q
4.8毫米TAB ,
0.8mm厚
4
曲线
(无照明)
A
关闭
ON
B
D
F
相关元器件产品Datasheet PDF文档

RK5D3Q4FHHN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
5 GREATECS

RK5D3Q4GAAN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
12 GREATECS

RK5D3Q4GABN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
5 GREATECS

RK5D3Q4GACN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
7 GREATECS

RK5D3Q4GAHN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
7 GREATECS

RK5D3Q4GBAN

21 x 15 mm DP Rocker Switch
3 GREATECS